Δ:.Μ:.Τ:.Τ:. "LE DROIT HUMAIN" - Ελληνική Ομοσπονδία
Διεθνείς, International
Στην Ελλάδα, In Greece
Μήνυμα Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη
Μήνυμα Κραταιοτάτης Μεγ. Διοικητή
Δραστηριότητες, Activities

 


Η Ελληνική Ομοσπονδία του "Droit Humain - Το Ανθρώπινο Δίκαιο" ασκεί τις δραστηριότητές της τόσο στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται ο φυσικός της χώρος, η καθημερινότητά της αλλά κι οι ρίζες της, όσο καί σε διεθνές επίπεδο καθώς ο Τεκτονισμός αποτελεί μιά παγκόσμια κι αλληλοεπηρεαζόμενη αλυσίδα.

Μπορείτε να ενημερωθείτε συνοπτικά για μερικές από τις χαρακτηριστικότερες δράσεις της Ομοσπονδίας μας, επισκεπτόμενοι τις υποενότητες για τις δράσεις μας:

  • Σε διεθνές επίπεδο
  • Στην Ελλάδα
HomeΕισαγωγή-Επικαιρότητα, Introduction-ActualityΠοιοί είμαστε, About usΙστορία, HistoryΔραστηριότητες, ActivitiesΘεσμικά Νέα, Institutional NewsΈντυπα, PublicationsΕπικοινωνία, Communication