Δ:.Μ:.Τ:.Τ:. "LE DROIT HUMAIN" - Ελληνική Ομοσπονδία
Εισαγωγή-Επικαιρότητα, Introduction-Actuality

 
 


Η Ελληνική Ομοσπονδία αποτελεί οργανικό καί αναπόσπαστο μέρος του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain - Το Ανθρώπινο Δίκαιο" καί υφίσταται από τις 28 Οκτωβρίου 1926.

Έναντι άλλων τεκτονικών δυνάμεων, η Ελληνική Ομοσπονδία χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως από τις ακόλουθες δύο επιλογές:

α) λειτουργεί με Στοές μικτής σύνθεσης, όπου συνυπάρχουν ισότιμα άνδρες καί γυναίκες, όπως συνυπάρχουμε στην καθημερινή μας ζωή, αναγνωρίζοντας έτσι βασικά ανθρώπινα/κοινωνικά δικαιώματα αποδεκτά από τα τέλη του 19ου αι. Η Ελληνική Ομοσπονδία τού Droit Humain είναι η πρώτη - κι άρα παλαιότερη - μικτή τεκτονική δύναμη στην Ελλάδα.

β) λειτουργεί με αυτονομία σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά τη διοίκηση των οργάνων της καί την ανάληψη δράσεων, αλλά ταυτόχρονα καί ως τμήμα οργανικό μιάς διεθνούς δομής με παρουσία καί ενεργή δράση σε 60 περίπου χώρες. Ως εκ τούτου, η ύπαρξή της δεν εξαρτάται από αναγνώριση από τεκτονικές δυνάμεις της Ελλάδας ή άλλων χωρών. Τυχόν συνεργασία με κάποιες από αυτές έρχεται ως φυσική συνέπεια ύπαρξης κοινών στόχων κι επιλογών καί αμοιβαίου σεβασμού.


Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα
Ποιοί είμαστε

 ******   Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α   ***
 
 
   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΡΑΤΑΙΟΤΑΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ Δ.Μ.Τ.Τ. "LE DROIT HUMAIN-ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ",
ΕΝΔΟΞΩΤΑΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ, 33ο

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (26-5-2022)

                             

   " Αναλαμβάνω τα νέα μου καθήκοντα με συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης. Ευχαριστώ όλους σας για την εμπιστοσύνη σας. Και πιο πολύ, σας ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία και στήριξή σας, που αποτελούν σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία των προσπαθειών μου και την πρόοδο τής Ελληνικής Ομοσπονδίας - με ενότητα, αγάπη, αρμονία
..........

   Η Ελληνική Ομοσπονδία ξεκινά σήμερα έναν νέο κύκλο ζωής. Τη φάση μετά την πανδημία, τη φάση μετά το Διεθνές Συνέδριο, τη φάση με νέα όργανα. Η ανανέωση είναι μέσα στη ζωή. Ο τεκτονικός θεσμός μάς προετοιμάζει γι΄αυτό με την αναγέννησή μας από τον Α’ βαθμό, με τις προβλεπόμενες αρχαιρεσίες σε τακτά διαστήματα, με τις φυσικές γιορτές των Ηλιοστασίων. Κι είναι ευλογία όταν η ανανέωση των αρχών και η διαδοχή γίνονται με τρόπο φυσικό, γαλήνιο κι αδελφικό, όπως σήμερα.
..........

 
Θεωρώ σημαντικό, και θα το προσπαθήσω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου, να εργαστούμε στους ακόλουθους άξονες για την ανάπτυξη και πρόοδό μας:

    1. Να πυκνώσουμε τις στήλες μας, ....
    2. 
Να κάνουμε ακόμα πιο ουσιαστικό το μυητικό μας έργο, ....
  3. 
Να συσφύξουμε ουσιαστικά και έμπρακτα τις αδελφικές μας σχέσεις χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών μας, ....
  4. 
Να αξιοποιήσουμε περισσότερο ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τού Τάγματός μας, το διεθνή του χαρακτήρα, ....
  5. 
Να βελτιώσουμε την εικόνα τής Ομοσπονδίας μας στον Ελληνικό χώρο, με κατάλληλες δράσεις, ....
..........

    Είμαι στη διάθεση όλων σας να βοηθήσω, να στηρίξω, να οικοδομήσω μαζί σας, με απεριόριστη αγάπη για το Έργο αλλά και για τους Αδελφούς Εργάτες, που ελπίζω στο τέλος τής ημέρας να είναι ικανοποιημένοι αλλά καί περήφανοι για τη συμμετοχή τους στην Ελληνική Ομοσπονδία τού Droit Humain. "

                        

 

  
 
 
Η Ελληνική Ομοσπονδία του ΔΜΤΤ "Le Droit Humain - Tο Ανθρώπινο Δίκαιο"
γιόρτασε το Θερινό Ηλιοστάσιο
με λευκή γιορτή σε ωραία αίθουσα ξενοδοχείου της Γλυφάδας (25-6-2022),
με συμμετοχή πολλών μελών, συγγενών καί φίλων.
Όλοι εξέφρασαν τη μεγάλη χαρά τους, που μπορούσαν πάλι να συναντηθούν καί να διασκεδάσουν
μετά τη μακρόχρονη περίοδο περιορισμών  λόγω πανδημίας.


Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα 
Δραστηριότητες στην Ελλάδα

***   
  

 Αντιπροσωπεία της Στοάς "Αναγέννηση, 1337" καί της Στοάς "Ίσις, 1119" της Ελληνικής Ομοσπονδίας

του ΔΜΤΤ "Le Droit Humain - Tο Ανθρώπινο Δίκαιο" 
συμμετείχε, στα πλαίσια αδελφοποίησής τους, 
σε κοινές εργασίες με τη Γαλλική Στοά  "Τα Τέκνα τής Υπατίας",
πού πραγματοποιήθηκαν στη Μασσαλία στις 9-13/6/2022. 


Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα 
Διεθνείς Δραστηριότητες 
 
***  

 
Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας του ΔΜΤΤ "Le Droit Humain - Tο Ανθρώπινο Δίκαιο"
συμμετείχε στο 16ο Διεθνές Συνέδριο του Τάγματος,
πού πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 19-22/5/2022. 
Κατά το Διεθνές Συνέδριο εξελέγη και νέο Ύπατο Συμβούλιο.

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα 
Διεθνείς Δραστηριότητες 
 
*** 
 
 Η Ελληνική Ομοσπονδία του ΔΜΤΤ "Le Droit Humain - Tο Ανθρώπινο Δίκαιο"
πραγματοποίησε κατά την παράδοση το Ροδοσταυρικό Συμπόσιο
με επιτυχία στην τεκτονική μας Στέγη στην Αθήνα (14-4-2022).
Η χαρά, η αίσθηση αδελφοσύνης καί η πνευματική ανάταση ήταν έκδηλες,
δεδομένου καί τού ότι δεν είχαμε πραγματοποιήσει τέτοιο Συμπόσιο
από το 2019 λόγω τής πανδημίας.


Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα 
Δραστηριότητες στην Ελλάδα

***   
Στις 10 καί 11 Ιανουαρίου 2022 ο Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain - Το Ανθρώπινο Δίκαιο" Ενδοξώτατος Αδελφός Daniel Bolens,
συνοδευόμενος από την Μεγάλη Γενική Γραμματέα του Υπάτου Συμβουλίου τού Τάγματός μας,
επισκέφθηκε την Στέγη της Ελληνικής Ομοσπονδίας του DH 
καί μίλησε προς τα μέλη τών οργάνων τής Ελληνικής Ομοσπονδίας σε δύο διαδοχικές συναντήσεις.

 
Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα 
Δραστηριότητες στην Ελλάδα  

***  
    
Από τον Ιούνιο 2020 ξανάρχισε συστηματικά σε μηνιαία βάση
η έκδοση του Ηλεκτρονικού Περιοδικού "Ζων Λίθος"
της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Droit Humain

Στην ύλη του Περιοδικού περιλαμβάνονται τόσο κείμενα μυητικού χαρακτήρα όσο καί κείμενα επικαιρότητας.
           
Διαβάστε ενδεικτικές αναφορές στην ενότητα 
Έντυπα

*** 
Παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω κορωνοϊού,
η Ελληνική Ομοσπονδία πραγματοποίησε το Εθνικό της Συνέδριο
στις 10 Ιουλίου 2021, τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.
Όπως είχε προγραμματισθεί, εξελέγησαν τα νέα όργανα της  Ομοσπονδίας
(Εθνικό Συμβούλιο, Εθνικός Άρειος Πάγος καί Οικονομική Επιτροπή).

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα 
Θεσμικά Νέα  

*** 
Στις 19 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε Διεθνής Διαδικτυακή Συνάντηση
του Droit Humain
με πολύ μεγάλη συμμετοχή καί με θέμα συζήτησης
"Ειρήνη καί Ελπίδα στην τρέχουσα περίοδο αβεβαιότητας".
Συμμετείχαν καί πολλά μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας.
Ήταν έκδηλη η ατμόσφαιρα διεθνούς αδελφοσύνης.

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα 
Διεθνείς Δραστηριότητες 
 
***  
 Στα τέλη Οκτωβρίου 2020 κυκλοφόρησε το έκτακτο τεύχος  
του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Περιοδικού  του Droit Humain,
που αποτελεί αφιέρωμα στην επέτειο 100 χρόνων από το Πρώτο Διεθνές Συνέδριο
τού Τάγματός μας
το 1920.
 
Στην έκδοσή του συμμετείχαν ενεργά καί δύο Αδελφές της Ελληνικής Ομοσπονδίας.
              
Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα 
Έντυπα

***  
Αντιπροσωπεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας του ΔΜΤΤ "Le Droit Humain - Tο Ανθρώπινο Δίκαιο"
συμμετείχε στο Διεθνές Θεματικό Συνέδριο (Colloque) του Τάγματος ,
πού πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας στις 7-9/6/2019. 

Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα 
Διεθνείς Δραστηριότητες 
 
***   

Επισκεφτείτε τις επιμέρους ενότητες για να πληροφορηθείτε:

   *  Ποιοί είμαστε,  

   *  Ποιά είναι η Δομή μας,

*  Ποιά είναι η Ιστορία μας, καί

*  Ποιές είναι οι κυριώτερες Δράσεις μας.

 

 

© Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας λειτουργεί από το 1999.
Αναδομήθηκε ριζικά καί συμπληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2012.

 

Τελευταία ενημέρωση:  10 Ιουλίου 2022

  

 
HomeΕισαγωγή-Επικαιρότητα, Introduction-ActualityΠοιοί είμαστε, About usΙστορία, HistoryΔραστηριότητες, ActivitiesΘεσμικά Νέα, Institutional NewsΈντυπα, PublicationsΕπικοινωνία, Communication