Δ:.Μ:.Τ:.Τ:. "LE DROIT HUMAIN" - Ελληνική Ομοσπονδία
Άρτεμις-Ζάκυνθος
Ομιλία νέας Κρατ. Μεγ. Διοικ.
Θεσμικά Νέα, Institutional News

 
 

 • Τετραμελές κλιμάκιο με επικεφαλής την Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητή τής Ελληνικής Ομοσπονδίας καί συμμετοχή τής Επιθεωρήτριας τής Στοάς "Άρτεμις, 1894" Ένδοξης Αδελφής Τζ. Νγρ, 32ο, μετέβησαν στην Ζάκυνθο από 13 έως 15 Ιανουαρίου 2023. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες Αύξησης τριών μελών σε 3ο βαθμό, Αρχαιρεσίες καθώς καί Εγκατάσταση Νέων Αρχών. Οι τελετές έγιναν σε κλίμα μυητικής ανάτασης καί αδελφικής αγάπης. Μετά την εγκατάσταση, οι συμμετέχοντες (μέλη καί επισκέπτες) μοιράστηκαν ένα πλούσιο δείπνο αγάπης καί έκοψαν τη βασιλόπιτα τής Στοάς. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία καί πρόοδο κατά τη νέα θητεία!
 • Στις 26 Μαϊου 2022 εγκαταστάθηκε επίσημα στην Αθήνα ως νέα Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας η Ενδοξώτατη Αδελφή Αθηνά Μουρμούρη, 33ο, πού είχε εκλεγεί ως μέλος τού Υπάτου Συμβουλίου τού Τάγματος (21-5-2022) κι ως ΚΜΔ (23-5-2022) στο Παρίσι, κατά το Διεθνές Συνέδριο τού Droit Humain (βλ. εκτενές απόσπασμα τής ομιλίας τής νέας ΚΜΔ στην διπλανή στήλη).
 
 • Στις 10 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε στη Στέγη της Ελληνικής Ομοσπονδίας το 24ο τακτικό ετήσιο Εθνικό Συνέδριο (μετά τα γεγονότα του 1996). Το Συνέδριο, που είχε προγραμματιστεί για τον Μάρτιο 2020 δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω κορωνοϊού. Το Συνέδριο εξέλεξε νέο Εθνικό Συμβούλιο καί νέο Εθνικό Άρειο Πάγο, καθώς καί Οικονομική Επιτροπή. Η συγκρότηση τού Εθνικού Συμβουλίου σε σώμα καί η εγκατάστασή του πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου, ενώ αυτή του Εθνικού Αρείου Πάγου θα πραγματοποιηθεί σε  χωριστή συνεδρία. Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου εξελέγη ο Ένδοξος Αδελφός Μ.Κρτ., 31ο. Η θητεία καί των δύο οργάνων είναι τριετής, σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας. 
 
 • Κατά τις συνεδριάσεις του τον Σεπτέμβριο 2019 καί τον Ιανουάριο 2020, το Ύπατο Συμβούλιο του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain - Το Ανθρώπινο Δίκαιο" ανύψωσε στον 33ο βαθμό τις Αδελφές ΑΒ καί ΜΡ, 32ο (22/9/2019) καί τον Αδελφό ΣΜ, 32ο (26/1/2020), σε συνέχεια πρότασης του Μεγάλου Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Οι τελετές ανύψωσης πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι, όπου εδρεύει το Ύπατο Συμβούλιο τού Τάγματος. Στις ίδιες τελετές, που διενεργήθηκαν στα γαλλικά, αγγλικά καί ισπανικά, ανυψώθηκαν επίσης Αδελφές καί Αδελφοί από άλλες Ομοσπονδίες του Τάγματός μας. Στην πρώτη τελετή παραβρέθηκαν από Ελληνικής πλευράς η ΚΜΔ της Ομοσπονδίας Ενδοξωτάτη Μαρία Κυριακόγγονα, μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, καί οι Ενδοξώτατοι Αδελφοί ΠΖ, ΝΣ καί ΑΜ. Στην δεύτερη τελετή παραβρέθηκε μόνον η Ενδοξωτάτη Αδελφή ΑΜ. Μετά τις εργασίες τού Υπάτου Συμβουλίου, ακολούθησαν γεύματα αγάπης στην υγρή αίθουσα της έδρας της Γαλλικής Ομοσπονδίας, με συμμετοχή Μεγάλων Γενικών Επιθεωρητών (33ο) από όλες τις Ομοσπονδίες του Τάγματος. 

 
 • Στις 19 Μαϊου 2018 πραγματοποιήθηκαν στη Ζάκυνθο αρχαιρεσίες καί εγκατάσταση νέου Συμβουλίου Αξιωματικών της Στοάς "Άρτεμις, 1894" στην Στέγη της Στοάς. Οι αρχαιρεσίες καί η τελετή εγκατάστασης έγιναν υπό τη σφύρα του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου, Ενδοξωτάτου Αδελφού Π.Ζ., με την συμμετοχή των Ενδοξωτάτων Αδελφών Ν.Σμ. (Επιθεωρητή της Στοάς) καί Α.Μ., 33ο, καθώς καί τού Προέδρου τού Αρείου Πάγου, καί Αδελφών από τις Στοές "Αθηνά, 815", "Αναγέννηση, 1337" καί "Ορφέας-Ήλιος, 1465", από Αθήνα-Πειραιά. Τις εργασίες τίμησαν με την παρουσία τους καί Αδελφοί από φιλική Τεκτονική Δύναμη της Ζακύνθου. Το νέο Συμβούλιο Αξιωματικών προσέφερε αναμνηστικά δώρα στους συμμετέχοντες. Μετά τις εργασίες ακολούθησε Τράπεζα Αγάπης σε εξοχικό εστιατόριο, με πολλούς συνδαιτημόνες καί πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα. 
 
 • Παρίσι, 27-5-2017: Το Διεθνές Μικτό Τεκτονικό Τάγμα «Le Droit Humain – Το Ανθρώπινο Δίκαιο» απέκτησε νέο Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη: τον Ενδοξώτατο Αδελφό Daniel Bolens, 33ο, Ελβετό, και νέα Ανθύπατο: την Ενδοξωτάτη Αδελφή Claudette Clavel, Γαλλίδα.
 
 • Στις 24 Μαϊου 2017 το Ύπατο Συμβούλιο του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain - Το Ανθρώπινο Δίκαιο" ανύψωσε στον 33ο βαθμό την Αδελφή ΚΜρ, 32ο καί τον Αδελφό ΣΑ, 32ο, σε συνέχεια πρότασης του Μεγάλου Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Η τελετή ανύψωσης πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου εδρεύει το Ύπατο Συμβούλιο τού Τάγματος. Στην ίδια τελετή, που διενεργήθηκε στα γαλλικά καί τα αγγλικά, ανυψώθηκαν επίσης Αδελφές καί Αδελφοί από την Αυστρία, Αυστραλία, Βραζιλία, Γαλλία καί Μεγάλη Βρετανία. Στην τελετή παραβρέθηκαν από Ελληνικής πλευράς η ΚΜΔ της Ομοσπονδίας Ενδοξωτάτη Μαρία Κυριακόγγονα, μέλος του Υπάτου Συμβουλίου, καί οι Ενδοξώτατοι Αδελφοί ΠΖ, ΝΣ καί ΑΜ. Μετά τις εργασίες τού Υπάτου Συμβουλίου, ακολούθησε γεύμα αγάπης στην υγρή αίθουσα της έδρας της Γαλλικής Ομοσπονδίας, με συμμετοχή Μεγάλων Γενικών Επιθεωρητών (33ο) από όλες τις Ομοσπονδίες του Τάγματος. 
 
 • Στις 11 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στη Στέγη της Ελληνικής Ομοσπονδίας το 21ο τακτικό ετήσιο Εθνικό Συνέδριο (μετά τα γεγονότα του 1996). Πέραν των συνήθων εργασιών έγκρισης των απολογισμών καί προϋπολογισμών, το Συνέδριο εξέλεξε νέο Εθνικό Συμβούλιο καί νέο Εθνικό Άρειο Πάγο, καθώς καί Οικονομική Επιτροπή. Η συγκρότησή τους σε σώμα καί η εγκατάστασή τους πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου, σε ειδικές χωριστές συνεδρίες των αντιστοίχων βαθμών. Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου επανεξελέγη ο Ενδοξώτατος Αδελφός Π.Ζ., 33ο. Πρόεδρος του Εθνικού Αρείου Πάγου εξελέγη ο Ενδοξώτατος Αδελφός Σ.Κ., 33οΗ θητεία καί των δύο οργάνων είναι τριετής, σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας. 
 
 • Στις 22 Ιανουαρίου 2017 το Ύπατο Συμβούλιο του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain - Το Ανθρώπινο Δίκαιο" ανύψωσε στον 33ο βαθμό την Αδελφή ΒΜπ, 32ο, Πρόεδρο των Περιστυλίων της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Τάγματος, σε συνέχεια πρότασης του Μεγάλου Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Η τελετή ανύψωσης πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου εδρεύει το Ύπατο Συμβούλιο τού Τάγματος. Στην ίδια τελετή, που διενεργήθηκε στα γαλλικά καί τα αγγλικά, ανυψώθηκαν επίσης Αδελφές καί Αδελφοί από την Γαλλία, την Ελβετία, την Ισπανία, την Ολλανδία καί τη Δυτ. Αφρική. Μετά τις εργασίες τού Υπάτου Συμβουλίου, ακολούθησε γεύμα αγάπης στην υγρή αίθουσα της έδρας της Γαλλικής Ομοσπονδίας, με συμμετοχή Μεγάλων Γενικών Επιθεωρητών (33ο) από όλες τις Ομοσπονδίες του Τάγματος. Κατά το γεύμα κόπηκε καί η βασιλόπιττα γιά τη νέα χρονιά. Το ένα από τα τρία συμβολικά νομίσματα της βασιλόπιττας κέρδισε η Ενδοξώτατη Αδελφή Α.Μ., 33ο, Πρόεδρος του Εθνικού Αρείου Πάγου της Ελληνικής Ομοσπονδίας, που παραβρέθηκε επίσης στις εργασίες του Υπάτου Συμβουλίου.
 
 • Στις 22 Μαϊου 2016 το Ύπατο Συμβούλιο του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain - Το Ανθρώπινο Δίκαιο" ανύψωσε στον 33ο βαθμό την Αδελφή ΑΜ, 32ο, Πρόεδρο τού Εθνικού Αρείου Πάγου της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Τάγματος, σε συνέχεια πρότασης του Μεγάλου Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Η τελετή ανύψωσης πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, όπου εδρεύει το Ύπατο Συμβούλιο τού Τάγματος, σε Ναό με την επωνυμία "Maria Deraismes". Στην ίδια τελετή, που διενεργήθηκε στα γαλλικά καί τα αγγλικά, ανυψώθηκαν επίσης Αδελφές καί Αδελφοί από την Αυστρία, το Βέλγιο, την Γαλλία καί τη Φινλανδία. Μετά τις εργασίες τού Υπάτου Συμβουλίου, ακολούθησε γεύμα αγάπης στην υγρή αίθουσα της έδρας της Γαλλικής Ομοσπονδίας, με συμμετοχή Μεγάλων Γενικών Επιθεωρητών (33ο) από όλες τις Ομοσπονδίες του Τάγματος. Σημειώνεται ότι η προηγούμενη ανύψωση μέλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας σε 33ο βαθμό είχε πραγματοποιηθεί το 2008.  
 

Με την ευκαιρία των συνεδριάσεων τού Υπάτου Συμβουλίου καί της τελετής ανύψωσης στον 33ο βαθμό, η Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας καί η νέα Μεγάλη Γενική Επιθεωρητής (33ο) επισκέφθηκαν στο Παρίσι:
 • Την έδρα του Τάγματος "Το Ανθρώπινο Δίκαιο" στην οδό Jules Breton, η οποία ανακαινίστηκε σχετικά πρόσφατα, με πολύ ωραία αποτελέσματα τόσο στην παραδοσιακή (αιγυπτιακής έμπνευσης) πρόσοψη όσο καί στους Ναούς της.
 • Την εξαιρετική έκθεση για την εξέλιξη του Ελευθεροτεκτονισμού, που διοργανώθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, με 450 πολύτιμα εκθέματα (βιβλία από το 1400, παλιά εργαλεία, πίνακες, σπάνιους τάπητες, αποσπάσματα από την όπερα "Μαγικός Αυλός" τού Μότσαρτ, κλπ) τόσο από τα αρχεία της ίδιας της Βιβλιοθήκης όσο καί από τα Τεκτονικά Τάγματα της Γαλλίας, της Σκωτίας καί άλλων χωρών.
 • Την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση γιά τούς "Ναϊτες καί Ελευθεροτέκτονες", που διοργανώθηκε στην έδρα της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας (τη μεγαλύτερη τεκτονική δύναμη της χώρας), στην αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων τού εξαιρετικά σημαντικού Τεκτονικού Μουσείου, που στεγάζεται εκεί. Η έκθεση, με πολύ παλιές εκδόσεις καί εποπτικό υλικό, παρουσίαζε τις κυριώτερες επιδράσεις των Ναϊτών σε βασικά τεκτονικά ρεύματα καί Τάγματα, πολλά από τα οποία δεν υφίστανται πλέον σήμερα.  
 
 • Στις 19 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Στέγη της Ελληνικής Ομοσπονδίας το 20ο τακτικό ετήσιο Εθνικό Συνέδριο (μετά τα γεγονότα του 1996). Σε ατμόσφαιρα ιδιαίτερης αρμονίας κι αδελφοσύνης, έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου, την Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητή καί την Πρόεδρο του Εθνικού Αρείου Πάγου. Υπήρξε ενημέρωση για τις προτεραιότητες καί τις υπό εξέλιξη δραστηριότητες της Ομοσπονδίας. Στο τέλος των εργασιών, ψηφίστηκαν ομόφωνα καί εγκρίθηκαν ο διοικητικός καί ο οικονομικός απολογισμός καθώς καί ο προϋπολογισμός για το νέο έτος. 
 
 • Στις 7 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκαν στη Ζάκυνθο αρχαιρεσίες καί εγκατάσταση νέου Συμβουλίου Αξιωματικών στην Στέγη της Στοάς. Ανακοινώθηκε, επίσης, επίσημα η απόφαση του Υπάτου Συμβουλίου τού Droit Humain, σε συνέχεια πρότασης των μελών της Στοάς πού διαβιβάστηκε από την ΚΜΔ, γιά την μετονομασία της Στοάς "Νίκη, 1894" σε "Άρτεμη, 1894" εν Ανατολή Ζακύνθου. Οι αρχαιρεσίες καί η τελετή εγκατάστασης έγιναν υπό τη σφύρα του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου, Ενδοξωτάτου Αδελφού Π.Ζ., με την συμμετοχή της Κραταιοτάτης Μεγάλης Διοικητού, Ενδοξωτάτης Αδελφής Μαρίας Κυριακόγγονα, καθώς καί μέλους του Μεγάλου Συμβουλίου του 33ο, της Προέδρου τού Εθνικού Αρείου Πάγου, μελών του Εθνικού Συμβουλίου καί του Εθνικού Αρείου Πάγου. Παραβρέθηκαν, επίσης, οι Σεβάσμιοι Διδάσκαλοι με Αδελφές καί Αδελφούς από τις Στοές "Αναγέννηση, 1337" καί "Ορφέας-Ήλιος, 1465", καθώς καί Αδελφή από τον "Απόλλωνα, 1171", από Αθήνα-Πειραιά. Τις εργασίες, που χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερη αρμονία, τίμησε με την παρουσία του καί Αδελφός από φιλική Τεκτονική Δύναμη της Ζακύνθου. Κατά τις εργασίες, η Ρήτορας της Στοάς, Αδελφή Μ.Ρκ., παρουσίασε μιά σύντομη αναφορά στη σχέση της θεάς Άρτεμης με τη Ζάκυνθο καί τους λόγους μετονομασίας της Στοάς (βλ. εκτενές απόσπασμα στην διπλανή στήλη). Ανακοινώθηκε, επίσης, η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου να ορισθούν δύο Αδελφοί ως Όμηροι Φιλίας μεταξύ της Στοάς 'Άρτεμις, 1894" της Ζακύνθου καί της Στοάς "Αναγέννηση, 1337" τού Πειραιά. Μετά τις εργασίες ακολούθησε Τράπεζα Αγάπης, με πολλούς συνδαιτημόνες καί πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα. Μιά νέα φάση ξεκίνησε για τη Στοά της Ζακύνθου, με τις θερμότερες ευχές όλων μας.   


 
 • Στις 28 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Ζάκυνθο καθιέρωση νέου Ναού στην καινούρια Στέγη της Στοάς "Νίκη, 1894", καθώς καί εγκατάσταση μεταβατικού Συμβουλίου Αξιωματικών. Η διπλή αυτή τελετή έγινε υπό τη σφύρα του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου, Ενδοξωτάτου Αδελφού Π.Ζ., με την συμμετοχή της Κραταιοτάτης Μεγάλης Διοικητού, Ενδοξωτάτης Αδελφής Μαρίας Κυριακόγγονα, καθώς καί μελών του Μεγάλου Συμβουλίου του 33ο, του Εθνικού Συμβουλίου καί του Εθνικού Αρείου Πάγου. Παραβρέθηκαν, επίσης, Αδελφές καί Αδελφοί από τις Στοές "Αναγέννηση, 1337", "Ίσις, 1119", "Ορφέας-Ήλιος, 1465", "Πυθαγόρας, 1464" καί "Απόλλων, 1171" από Αθήνα-Πειραιά. Τις εργασίες, που χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερη συγκίνηση, τίμησαν με την παρουσία τους καί επτά Αδελφοί από φιλικές Τεκτονικές Δυνάμεις της Ζακύνθου. Κατά τις εργασίες, η Σεβασμία Διδάσκαλος, Αδελφή Σ.Μ., παρουσίασε μεταξύ άλλων κι ένα σύντομο ιστορικό του Τεκτονισμού στα Επτάνησα (βλ. στην Ενότητα της Ιστορίας) καί διανεμήθηκε σχετικό φυλλάδιο. Μετά τις εργασίες ακολούθησε Τράπεζα Αγάπης, με πολλούς συνδαιτημόνες, ενδιαφέρουσες συζητήσεις καί πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Στις 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε Μύηση σε 1ο βαθμό. Οι ευχές όλων μας συνοδεύουν τους Αδελφούς μας της Ζακύνθου στη νέα φάση αναζητήσεων καί λάξευσής τους.  
 
 • Στις 15 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Στέγη της Ελληνικής Ομοσπονδίας το 19ο τακτικό ετήσιο Εθνικό Συνέδριο (μετά τα γεγονότα του 1996). Σε ατμόσφαιρα ιδιαίτερης ηρεμίας, αρμονίας κι αδελφοσύνης, έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου, την Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητή καί την Πρόεδρο του Εθνικού Αρείου Πάγου. Παρουσιάστηκαν, επίσης, επίσημα οι νέοι εγκεκριμένοι Γενικοί Κανονισμοί της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Στο τέλος των εργασιών, ψηφίστηκαν ομόφωνα καί εγκρίθηκαν ο διοικητικός καί ο οικονομικός απολογισμός καθώς καί ο προϋπολογισμός για το νέο έτος. 
 
 • Στις 29 Οκτωβρίου 2014 το Εθνικό Συμβούλιο, με πρωτοβουλία του Προέδρου του συνεδρίασε στη Στέγη, με διευρυμένη σύνθεση για πρώτη φορά. Είχαν κληθεί καί μετείχαν στις εργασίες - πέραν των μελών του - η Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής, μέλη του Μεγάλου Συμβουλίου του 33ου βαθμού, η Πρόεδρος του Εθνικού Αρείου Πάγου, οι Πρόεδροι των Φιλοσοφικών Εργαστηρίων καί οι Σεβάσμιοι Διδάσκαλοι. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου, Ενδοξώτατος Αδελφός Π.Ζ., 33ο, ευχήθηκε σε όλους μια Καλή Τεκτονική Χρονιά, ενημέρωσε τους Αδελφούς & τις Αδελφές για μιά σειρά θέματα πού είναι σε εξέλιξη καί υπογράμμισε τη σημασία των αρμονικών εργασιών, της σεμνής δράσης και της συνεργασίας μεταξύ όλων των επιπέδων. Με την ευκαιρία, η Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής ανακοίνωσε ότι, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Υπάτου Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο στο Παρίσι, εγκρίθηκαν οι Γενικοί Κανονισμοί, πού είχαν υποβληθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία κατόπιν κάποιων αναγκαίων τροποποιήσεων-προσαρμογών. Η έγκριση αυτή έχει την έννοια επιβεβαίωσης της συμβατότητας των Κανονισμών με το Διεθνές Σύνταγμα του Droit Humain.
 
 • Στις 8 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στη Στέγη της Ελληνικής Ομοσπονδίας το 18ο τακτικό ετήσιο Εθνικό Συνέδριο (μετά τα γεγονότα του 1996). Πέραν των συνήθων εργασιών έγκρισης των απολογισμών καί προϋπολογισμών, το Συνέδριο εξέλεξε - μέ τη συνήθη αρμονική ατμόσφαιρα - νέο Εθνικό Συμβούλιο καί νέο Εθνικό Άρειο Πάγο, καθώς καί Οικονομική Επιτροπή - με τις ευχές όλων! Η συγκρότησή τους σε σώμα πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου. Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου εξελέγη ομόφωνα ο Ενδοξώτατος Αδελφός Π.Ζ., 33ο. Πρόεδρος του Εθνικού Αρείου Πάγου εξελέγη ομόφωνα η Ένδοξη Αδελφή Α.Μ., 32οH εγκατάστασή τους έγινε σε ειδική συνεδρία εκάστου οργάνου χωριστά: τού Εθνικού Συμβουλίου στις 17 Μαρτίου, σε πανηγυρική συνεδρία - τού Εθνικού Αρείου Πάγου στις 20 Μαρτίου, σε λιτή τελετή Ιπποτών Καδώς. Η θητεία καί των δύο οργάνων είναι τριετής, σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς της Ελληνικής Ομοσπονδίας.

 
 • Στις 5 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η ετήσια συνάντηση της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εκπροσώπους φιλοσοφικών καί μη θρησκευτικών οργανώσεων, μεταξύ των οποίων καί πολλών τεκτονικών ταγμάτων. Από πλευράς Droit Humain συμμετείχε η Ύπατη Μεγάλη Ταξιάρχης, Ενδοξώτατη Αδελφή Yvette Ramon, 33ο, καθώς καί εκπρόσωποι ορισμένων εθνικών Ομοσπονδιών. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Barroso, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Van Rompuy καί ο Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου κ. Surjan. Η συνάντηση οργανώθηκε από την ΒΕΡΑ (Γραφείο Συμβούλων Ευρωπαϊκής Πολιτικής), υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια του προγραμματισμένου διαλόγου της ΕΕ με εκπροσώπους (α) των εκκλησιών καί θρησκευτικών οργανώσεων, (β) φιλοσοφικών καί μη θρησκευτικών οργανώσεων, καί (γ) επιστημόνων. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε εφαρμογή τού άρθρου 17 της Συνθήκης της Λισαβώνας για διάλογο με τους πολίτες.   
 
 • Στις 18 Μαϊου 2013 το Εθνικό Συνέδριο, σε ιδιαιτέρως αρμονική ατμόσφαιρα, ενέκρινε - μεταξύ άλλων - καί τις προτάσεις τροποποίησης των Γενικών Κανονισμών της Ελληνικής Ομοσπονδίας, προκειμένου να επικαιροποιηθούν καί να προσαρμοστούν στο Διεθνές Σύνταγμα του Τάγματος.
 
 • Στις 24 Μαϊου 2012 εγκαταστάθηκε επίσημα στην Αθήνα ως νέα Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας η Ενδοξώτατη Αδελφή Μαρία Κυριακόγγονα, πού είχε εκλεγεί στις 17-5-2012 στο Παρίσι κατά το Διεθνές Συνέδριο τού Droit Humain.
 
 • Παρίσι, 20-5-2012: Το Διεθνές Μικτό Τεκτονικό Τάγμα «Le Droit Humain – Το Ανθρώπινο Δίκαιο» απέκτησε νέα Ύπατη Μεγάλη Ταξιάρχη: την Ενδοξώτατη Αδελφή Yvette Ramon, 33ο, Γαλλίδα, και νέο Ανθύπατο: τον Ενδοξώτατο Αδελφό Klaus Frosen, Φιλανδό.

 
 • Στις 28-7-2010 πραγματοποιήθηκε αφή των φώτων της Στοάς "Αξίερως, 1919" στην ανατολή Αλεξανδρούπολης. Ορισμένα από τα ιδρυτικά μέλη από την Αλεξανδρούπολη είχαν ήδη μυηθεί στη Στοά "Θέμις". Η τελετή, με εγκατάσταση του Συμβουλίου καί καθιέρωση τού νέου Ναού, πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή αφενός της Υπάτης Μεγάλης Ταξιάρχου, Ενδοξώτατης Αδελφής Danièle Juette, κι αφετέρου του Κταταιοτάτου Μεγάλου Διοικητή καί Αδελφών από την Αθήνα (από τις Στοές "Αθηνά, 815", "Αναγέννηση, 1337", "Δελφοί, 1380", "Θέμις, 1120", "Ορφέας-Ήλιος, 1465" καί "Εστία, 1478").


 
 • Τον Μάρτιο 2009 πραγματοποιήθηκε αφή των φώτων της Στοάς "Νίκη, 1894" στην ανατολή Ζακύνθου. Τα ιδρυτικά μέλη εκ Ζακύνθου είχαν ήδη μυηθεί στη Στοά "Αναγέννηση". Η τελετή πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή καί Αδελφών από την Αθήνα (από τις Στοές "Αναγέννηση, 1337", "Απόλλων, 1171", "Δελφοί, 1380"  καί "Ορφέας-Ήλιος, 1465").
 
 • Αθήνα, 28-11-2008: Με την έγκριση του Υπάτου Συμβουλίου και την παρουσία της Υπάτης Μεγάλης Ταξιάρχου, Ενδοξώτατης Αδελφής Danièle Juette, συγκροτήθηκε το Μεγάλο Συμβούλιο των Μεγάλων Γενικών Επιθεωρητών (33ο), σε πανηγυρική τελετή και με την παρουσία πολλών μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας.

 


 • Στις 2-2-2008 πραγματοποιήθηκε αφή των φώτων της Στοάς Διδασκάλων του Σήματος "Κλειδόλιθος, 64" στα λατομεία Αθήνας, με την παρουσία του Κραταιοτάτου Μεγάλου Διοικητή της Βρετανικής Ομοσπονδίας, Ενδοξώτατου Αδελφού Brian Roberts. Πρόκειται για την πρώτη Στοά του Τύπου της Υόρκης, πού ιδρύθηκε καί λειτουργεί στους κόλπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Droit Humain. Ως πρώτη Πρόεδρος του νέου αυτού Εργαστηρίου εγκαταστάθηκε με ειδική τελετή η Ένδοξη Αδελφή Α.Μ., 32ο, η οποία είχε ήδη μεταφράσει το Τυπικό στα ελληνικά καί είχε μακρά εμπειρία εργασίας στον βαθμό αυτό στο εξωτερικό. Είχε προηγηθεί στις 30-4-2006 μύηση 12 Αδελφών στον βαθμό (επιπλέον των τριών πού τον κατείχαν ήδη) από μέλη της Βρετανικής Ομοσπονδίας υπό τον Κραταιότατο Μεγάλο Διοικητή τους, πού ήρθαν στην Αθήνα γιά τον σκοπό αυτό. Στην τελετή μύησης παραβρέθηκε καί ο Ύπατος Μεγάλος Ταξιάρχης, Ενδοξώτατος Αδελφός Njordur Njardvik, Ισλανδός. 
 
 • Στις 11-3-2006 πραγματοποιήθηκε αφή των φώτων της Στοάς "Δίας, 1609" στην ανατολή Ηρακλείου Κρήτης. Η τελετή, με εγκατάσταση του Συμβουλίου καί καθιέρωση τού νέου Ναού, πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή καί Ενδόξων Αδελφών από την Αθήνα (από τις Στοές "Αναγέννηση, 1337" καί "Ορφέας-Ήλιος, 1465").

  

 
HomeΕισαγωγή-Επικαιρότητα, Introduction-ActualityΠοιοί είμαστε, About usΙστορία, HistoryΔραστηριότητες, ActivitiesΘεσμικά Νέα, Institutional NewsΈντυπα, PublicationsΕπικοινωνία, Communication