Δ:.Μ:.Τ:.Τ:. "LE DROIT HUMAIN" - Ελληνική Ομοσπονδία
Balance, MK
Ισορροπία, ΜΚ
Ισορροπία, ΜΚ

Ι Σ Ο Ρ Ρ Ο Π Ι Α

Της Κ:.Μ:.Δ:. της  Ελληνικής Ομοσπονδίας

Ενδξτ:. Αδ:. ΜΑΡΙΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑ

 

Φίλτατοι Μαθητές,

Από το είδος των ερωτήσεων σας μπορώ να δω την έλξη που αισθάνεσθε για τον Ελευθεροτεκτονισμό, αυτόν τον οργανισμό για τον οποίο κάνατε αίτηση εισδοχής με την ελεύθερη βούληση και τη δική σας πρωτοβουλία, αλλά παράλληλα μπορώ να κατανοήσω και κάποιες αμφιβολίες ή αβεβαιότητές  σας, στις οποίες θα προσπαθήσω να αναφερθώ όσο καλύτερα μπορώ.

Μυηθείσα κι εγώ στον Ελευθεροτεκτονισμό πριν από πολλά χρόνια, είχα μια κάπως ασαφή και συγκεχυμένη αντίληψη για την Οργάνωση αυτή, που όμως γινόταν ολοένα πιό ξεκάθαρη και διακριτή όσο περισσότερο παρέμενα ως ενεργό μέλος στην Στοά μου κι όσο περισσότερους βαθμούς αποκτούσα.

Ο Ελευθεροτεκτονισμός αναγνωρίζει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δική τους προσωπική ιστορία, ότι προέρχονται από διαφορετικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και γενικότερα από διαφορετικές συνθήκες μέσα στις οποίες ανέπτυξαν και οικοδόμησαν την ιδιαίτερη προσωπικότητα τους. Ως εκ τούτου, δεν κάνει καμμία απόπειρα καταπίεσης των μελών του επιβάλλοντάς τους ένα αυστηρό ατσάλινο σύστημα που όλοι να είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν σαν να ήταν μια άμυαλη μάζα χωρίς αίσθηση  λογικής και ατομικότητας. Αντιθέτως, ο Ελευθεροτεκτονισμός αποδίδει την Αιώνια Αλήθεια με μορφή συμβόλων πού κάθε μέλος , με βάση την ιδιοσυγκρασία του και το βαθμό ωριμότητάς του, μπορεί να αποκρυπτογραφήσει και να ανακαλύψει ό,τι αυτά αντιπροσωπεύουν. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ίσως, έχετε ακούσει ότι «ο Ελευθεροτεκτονισμός δεν ανοίγει πόρτες, αλλά δίνει τα κλειδιά για να μπορέσεις εσύ ο ίδιος να τις ανοίξεις». Εξαρτάται, λοιπόν, καθαρά από σένα ποιά από τις πόρτες και πόσες από αυτές θα μπορέσεις να ανοίξεις.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι δεν πρέπει να παραμένετε ως παθητικοί ακροατές ωραίων ομιλιών γεμάτων από υψηλά νοήματα, περιοριζόμενοι να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε με τον ομιλούντα. Ο βασικός μας λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε όλοι εδώ είναι να λαξεύσουμε τον ακατέργαστο λίθο μας καί να τον κυβίσουμε. Η πιο ωραία ομιλία ή ακόμη και η πιο βαθυστόχαστη εργασία δεν θα έχουν καμία επίδραση πάνω μας, εάν παραμείνουμε στο επίπεδο του ενθουσιασμού. Το αντίστροφο συμβαίνει και αυτό είναι η αλήθεια: ο ενθουσιασμός μπορεί να γίνει ισχυρό κίνητρο που θα επιτρέψει στις ιδέες να μετατραπούν σε δράσεις, βοηθώντας καθέναν από μάς να τις εφαρμόσουμε πρώτα και κυρίαρχα πάνω στον εαυτό μας. Συνεπώς, η πρώτη έκκλησή μου σε σας φίλτατοι Αδελφοί καί Αδελφές Μαθητές είναι να εγκαταλείψετε τη παθητικότητα και να εργαστείτε δραστήρια για την πραγμάτωση των Τεκτονικών ιδεωδών .

Η δεύτερη έκκληση που θα ήθελα να κάνω σχετίζεται με την προσέλευσή σας στη Στοά. Θα σας συμβούλευα να μην πηγαίνετε στη Στοά είτε από χόμπι ή από υποχρέωση, αλλά να πηγαίνετε κάθε φορά με ανανεωμένη δύναμη και με πνευματική προδιάθεση, έτσι ώστε η χαρά και η  ευδαιμονία σας  ολοένα να αυξάνονται. Στο σημείο αυτό θα βοηθηθείτε από όλους εμάς, που είμαστε υπεύθυνοι για το πρόγραμμα της Στοάς, καί που πρέπει να φροντίζουμε ώστε οι ομιλίες να μην είναι αποκλειστικά πνευματικού περιεχομένου, γεγονός που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη των συναισθημάτων. Όσο περισσότερο η ομιλία ηχεί στην ψυχή μας καί την ευαισθητοποιεί, τόσο λαμπρότερο γίνεται το πνεύμα μας. Όσο περισσότερο η ομιλία βοηθά να προσεγγίζουμε το αίσθημα της πληρότητας και της ευδαιμονίας, τόσο το έργο της Στοάς μας θα γίνεται πιό παραγωγικό.

Επειδή μίλησα για το χαρακτήρα και την κατεύθυνση των ομιλιών, οι οποίες δε πρέπει να είναι εγκυκλοπαιδικού ή και στενά άγονου διδακτικού χαρακτήρα, επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για τη Γνώση, που συνεχώς αναμιγνύεται με τη μάθηση και την πληροφορία. Η Γνώση μπορεί να είναι έργο της διανοίας αλλά μπορεί επίσης να είναι προϊόν ενστίκτου. Η πρώτη εδράζεται αποκλειστικά στη συλλογή πληροφοριών και στην λογική τους επεξεργασία. Στη δεύτερη περίπτωση ξεκινάμε επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες, μέσω εκμάθησης ή με εγκυκλοπαιδικά μέσα, ή ως προϊόν των αισθήσεων μας, αλλά τις πληροφορίες αυτές τις επεξεργάζονται τα συναισθήματά μας, άρα από το υποσυνείδητο μας και κατ΄ επέκταση από τις χαοτικές δυνάμεις και αντιλήψεις που αυτό αντιπροσωπεύει, εκφράζει και αποκαλύπτει.

Τα συναισθήματα αποτελούν την τροφή της Ψυχής και ως εκ τούτου θα πρέπει να τα καλλιεργείτε τιθασεύοντας τα πάθη σας, ανυψωνόμενοι πάνω από τα συμφέροντά σας και χρησιμοποιώντας την Αγάπη, τη δύναμη που συνενώνει τα όντα και κρατάει σε συνοχή το Σύμπαν. Η σύλληψη των υψηλών ιδεών όπως είναι η Αρετή και το Καθήκον ενδυναμώνει και απελευθερώνει το Πνεύμα, δίνοντάς του τη δυνατότητα να καθοδηγεί την Ψυχή και το Σώμα. Η εξάσκηση καί η καλλιέργεια του Πνεύματος έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση της Σοφίας.

Όμως, δεν αρκεί να παραμένει υγιές το Σώμα, η Ψυχή να εμπνέεται από την Αγάπη και το Πνεύμα να ενδυναμώνεται από τη Σοφία. Είναι απαραίτητη η αρμονική ανάπτυξη και η ισορροπημένη εξέλιξη και των τριών αυτών αρχών, διότι διαφορετικά η κάθε μια θα ανταγωνίζεται και θα αντιφάσκει με τις άλλες. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτό που οι πρόγονοί μας αποκαλούσαν «Ευδαιμονία», η οποία συνίσταται από την Υγεία του Σώματος , την Γαλήνη της Ψυχής και την Δύναμη του Πνεύματος.

Πρέπει να κατανοήσετε ότι ο Άνθρωπος δε δύναται να λυτρωθεί μόνον από τη Σοφία, εκτός και αν αυτή συνυπάρχει με την Αγάπη και το Κάλλος της Ψυχής, τα οποία συνοδευόμενα από την Ισχύ διευκολύνουν το πεφωτισμένο Πνεύμα να συλλαμβάνει τις ανώτατες αρχές.

Όλα τα προαναφερθέντα οδηγούν στην ιδέα της Ισορροπίας που αποτελεί ένα από τα Οικουμενικά Πρότυπα. Η διατήρηση Ισορροπίας μεταξύ των τριών μερών: του Σώματος, της Ψυχής και του Πνεύματος, μεταξύ της Σοφίας, της Ισχύος και του Κάλλους, μεταξύ της αρσενικής και θηλυκής πλευράς, μεταξύ ατομικότητας και συλλογικότητας, μεταξύ κεντρομόλων και φυγόκεντρων δυνάμεων, μεταξύ της άκαμπτης ορθολογικής σκέψης και των συναισθημάτων που βιώνονται χαοτικά, μεταξύ ελέους και αυστηρότητας, μεταξύ του μέρους και της ολότητας.

Ακόμη, θα σας υπενθυμίσω ότι η τέλεια ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί εντός της Στοάς μεταξύ των δύο Στηλών , στο σημείο μηδέν όπου οι δυνάμεις που αντιπροσωπεύονται από κάθε μία Στήλη συναντούν τις αντίθετές τους, αλληλεπιδρούν καί συσχετίζονται με αυτές. Θα πρέπει πάντα να έχετε κατά νου ότι η Ισορροπία είναι η μοναδική ποιότητα,  που θα σας βοηθήσει να ενσωματωθείτε και να αφομοιωθείτε μέσα στη Στοά ως ένας γερά σφυρηλατημένος και πολύτιμος κρίκος, ξεχνώντας τον εαυτό σας, αλλά διατηρώντας την ατομικότητά σας.

Είναι αυτή η συνειδητή και σκόπιμη ενέργεια της διατήρησης της Ισορροπίας που θυμίζει σε όλους μας ότι ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος από την εισδοχή μας καί των βαθμών και αξιωμάτων που κατέχουμε, είμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα Μαθητές.
HomeΕισαγωγή-Επικαιρότητα, Introduction-ActualityΠοιοί είμαστε, About usΙστορία, HistoryΔραστηριότητες, ActivitiesΘεσμικά Νέα, Institutional NewsΈντυπα, PublicationsΕπικοινωνία, Communication