Δ:.Μ:.Τ:.Τ:. "LE DROIT HUMAIN" - Ελληνική Ομοσπονδία
Η Δομή μας, Our structure
Οι Αρχές μας, Our Principles
Οι Αρχές μας, Our Principles
Οι Αρχές του Δ:.Μ:.Τ:.Τ:. «Το Ανθρώπινο Δίκαιο» απεικονίζονται στα πρώτα άρθρα του Διεθνούς Συντάγματός του, καί στην ουσία τους έχουν μείνει αναλλοίωτες από το 1ο Διεθνές Συνέδριο του 1920. Παραθέτουμε στη συνέχεια τα άρθρα αυτά:Άρθρο 1- Θεμελιώδης αρχή του Τάγματος

Το Διεθνές Μικτό Τεκτονικό Τάγμα «LE DROIT HUMAIN (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ)» διακηρύσσει την ισότητα του άνδρα και της γυναίκας.

Με την ανακήρυξη της επωνυμίας «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ», το Τάγμα επιθυμεί να μπορέσουν άνδρες και γυναίκες, σ΄ όλη τη γη, να απολαμβάνουν, κατά τρόπο ισότιμο, κοινωνική δικαιοσύνη σε μιάν ανθρωπότητα οργανωμένη σε ελεύθερες και αδελφικές κοινωνίες.


Άρθρο 2 – Στόχος του Τάγματος


Αποτελούμενο από Ελευθεροτέκτονες, άνδρες και γυναίκες αδελφικά ενωμένους, χωρίς διάκριση κοινωνικού, εθνικού, φιλοσοφικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα, το Τάγμα χρησιμοποιεί, για την επίτευξη αυτού του στόχου, μια τελετουργική και συμβολική μέθοδο, χάρη στην οποία τα μέλη του οικοδομούν τον Ναό τους γιά την πρόοδο και την τελειοποίηση της ανθρωπότητας.


Άρθρο 3 - Αρχές του Τάγματος


Πιστά στην αρχή της ανεξαρτησίας του κράτους από θρησκευτικά κέντρα ή άλλες οργανώσεις, με σεβασμό στην απόλυτη ελευθερία συνείδησης του καθένα, τα μέλη του Τάγματος εργάζονται για να συγκεκριμενοποιήσουν τις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφότητας και για να υλοποιήσουν, για όλους τους ανθρώπους, το μέγιστο της ηθικής, διανοητικής και πνευματικής ανάπτυξης, γεγονός πού αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση ευτυχίας, πού μπορεί να επιτύχει κάθε άτομο σε μιαν ανθρωπότητα αδελφικά οργανωμένη.


Άρθρο 4 – Σύνθεση του Τάγματος


Το Τάγμα είναι οργανωμένο σε Ομοσπονδίες, Δικαιοδοσίες και Πρωτοπόρες (Πιονιέρικες) Στοές στους κόλπους των οποίων οι Ελευθεροτέκτονες, που έχουν ορκιστεί να σέβονται το Διεθνές Σύνταγμα του ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, συναντώνται σε Εργαστήρια κάθε βαθμού, πού έχουν λάβει την Καταστατική τους Χάρτα από το Ύπατο Συμβούλιο του Τάγματος.


Άρθρο 5 – Σκοποί του Τάγματος


Το Τάγμα δεν αποδέχεται κανένα δόγμα και αρνείται κάθε δογματισμό. Εργάζεται αναζητώντας την αλήθεια.
Για το λόγο αυτό, στα Εργαστήρια, οι συζητήσεις ή ο διάλογος σχετικά με πολιτικά ή θρησκευτικά ζητήματα σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να έχουν άλλο σκοπό εκτός από το να διαφωτίσουν τα μέλη και να τους επιτρέψουν να ασκήσουν με μεγαλύτερη επίγνωση τα καθήκοντά τους ως Ελευθεροτέκτονες.
HomeΕισαγωγή-Επικαιρότητα, Introduction-ActualityΠοιοί είμαστε, About usΙστορία, HistoryΔραστηριότητες, ActivitiesΘεσμικά Νέα, Institutional NewsΈντυπα, PublicationsΕπικοινωνία, Communication