Δ:.Μ:.Τ:.Τ:. "LE DROIT HUMAIN" - Ελληνική Ομοσπονδία
Balance, MK
Ισορροπία, ΜΚ
Έντυπα, Publications
    
 
 • Την πρώτη ημέρα του Ιουνίου καί τού Ιουλίου  2022 κυκλοφόρησαν αντιστοίχως το 27ο καί το 28ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού "Ζων Λίθος" της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Droit Humain. Στην ύλη τού 27ου τεύχους  περιλαμβάνεται αφιέρωμα στο 16ο Διεθνές Συνέδριο τού Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "LE DROIT HUMAIN" (Παρίσι, 19-22/5/2022), κείμενα επικαιρότητας κλπ. Το 28ο τεύχος αποτελεί αφιέρωμα στην επίσκεψη Αδελφών δύο Στοών της Ελληνικής Ομοσπονδίας στη Μασσαλία (9-13/6/2022) για κοινές εργασίες με την αδελφοποιημένη τους Γαλλική Στοά τού Droit Humain, μαζί καί με τη συνήθη επικαιρότητα. Το περιοδικό αυτό κυκλοφορεί σε μηνιαία βάση, αποστέλλεται στα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας καί καταχωρείται, επίσης, στην διεθνή ιστοσελίδα του Τάγματός μας. 
 
 
 •    Την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου καί τού Ιουλίου  2021 κυκλοφόρησαν αντιστοίχως το 15ο καί το 16ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού "Ζων Λίθος" της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Droit Humain. Στην ύλη τού 15ου τεύχους  περιλαμβάνονται πίνακες Αδελφών με μυητικό χαρακτήρα, αφιέρωμα στον Αδελφό Τ. Βρατσάνο καί στον ενωτικό του ρόλο, ενημέρωση για δράσεις τού Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "LE DROIT HUMAIN", κείμενα επικαιρότητας κλπ. Το 16ο τεύχος αποτελεί αφιέρωμα στην μεγάλη Μεσογειακή διαδικτυακή Συνάντηση Στοών του Droit Humain, που οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία καί ευρία συμμετοχή στις 25/6/2021 η Ελληνική Ομοσπονδία, στα πλαίσια της αδελφοποίησης δύο Ελληνικών Στοών με μία Γαλλική. Το περιοδικό αυτό κυκλοφορεί σε μηνιαία βάση, αποστέλλεται στα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας καί καταχωρείται, επίσης, στην διεθνή ιστοσελίδα του Τάγματός μας. 
 
 
 • Την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου καί του Μαρτίου 2021 κυκλοφόρησαν αντιστοίχως  το 11ο καί το 12ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού "Ζων Λίθος" της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Droit Humain. Στην ύλη τους περιλαμβάνονται πίνακες Αδελφών με μυητικό χαρακτήρα, ενημέρωση για δράσεις τού Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "LE DROIT HUMAIN", κείμενα επικαιρότητας κλπ. Στο τεύχος Νο 11, δίνεται έμφαση σε συμβολικά θέματα Α' βαθμού. Το τεύχος Νο 12 αποτελεί αφιέρωμα αφενός στην επέτειο 200 χρόνων από το 1821 (Φιλική Εταιρεία, Φιλέλληνες, ρόλος Τεκτόνων) κι αφετέρου στην ετήσια επέτειο τών γυναικών (ρόλος τους στον Τεκτονισμό καί στο 1821). Το περιοδικό αυτό κυκλοφορεί σε μηνιαία βάση, αποστέλλεται στα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας καί καταχωρείται, επίσης, στην διεθνή ιστοσελίδα του Τάγματός μας. 
 
 
 • Την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2020 καί του Ιανουαρίου 2021 κυκλοφόρησαν αντιστοίχως  το 9ο καί το 10ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού "Ζων Λίθος" της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Droit Humain. Στην ύλη τους περιλαμβάνονται πίνακες Αδελφών με μυητικό χαρακτήρα, ενημέρωση για δράσεις τού Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "LE DROIT HUMAIN", κείμενα επικαιρότητας κλπ. Στο τεύχος Νο 9, επιπλέον της επικαιρότητας, υπάρχουν καί κείμενα για το Χειμερινό Ηλιοστάσιο καί τα Συμπόσια.  Το τεύχος 10 περιλαμβάνει επίσης ευχές των τεκτονικών αρχών γιά το Νέο Έτος, κείμενα με σκέψεις για το σεβασμό στη διαφορετικότητα ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την ατομική / εσωτερική εξέλιξη, καθώς καί προβληματισμούς για τούς τρόπους αξιολόγησης των συνθηκών καί των επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά καί των δυνατοτήτων δράσης / αντίδρασης. Το περιοδικό αυτό κυκλοφορεί σε μηνιαία βάση, αποστέλλεται στα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας καί καταχωρείται, επίσης, στην διεθνή ιστοσελίδα του Τάγματός μας. 
 
 •  Στα τέλη Οκτωβρίου 2020 κυκλοφόρησε το έκτακτο τεύχος του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Περιοδικού του Droit Humain, στα αγγλικά, γαλλικά καί ισπανικά. Το τεύχος αυτό αποτελεί αφιέρωμα στην επέτειο 100 χρόνων από το Πρώτο Διεθνές Συνέδριο τού Τάγματός μας το 1920, πού έθεσε τις βάσεις για την εξέλιξη του Droit Humain, καθώς συναποφασίστηκαν οι αρχές του, η δομή του, ο διαχωρισμός εκτελεστικής εξουσίας (Ύπατο Συμβούλιο) από την νομοθετική (Διεθνές Συνέδριο), ο κεραμιστής των διαφορετικών βαθμών κλπ. 
  Την έκδοσή του ανέλαβε η Επιτροπή Ιστορίας του Υπάτου Συμβουλίου. Στο έργο αυτό, που συγκεντρώνει καί παρουσιάζει πολλές άγνωστες ιστορικές πληροφορίες, συμμετείχαν ενεργά καί δύο Αδελφές της Ελληνικής Ομοσπονδίας με 33ο βαθμό: η Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής Ενδοξωτάτη Αδελφή Μαρία Κυριακόγγονα, καί η Ενδοξωτάτη Αδελφή Α.Μ.
 
 • Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου καί του Νοεμβρίου 2020 κυκλοφόρησαν αντιστοίχως  το 7ο καί το 8ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού "Ζων Λίθος" της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Droit Humain. Στην ύλη τους περιλαμβάνονται πίνακες Αδελφών με μυητικό χαρακτήρα, ενημέρωση για δράσεις τού Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "LE DROIT HUMAIN", κείμενα επικαιρότητας κλπ. Το τεύχος Νο 8 αποτελεί αφιέρωμα στα 94 χρόνια από την ίδρυση της Στοάς "Αθηνά, 815", της πρώτης Στοάς του Droit Humain στην Ελλάδα. Το περιοδικό αυτό κυκλοφορεί σε μηνιαία βάση, αποστέλλεται στα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας καί καταχωρείται, επίσης, στην διεθνή ιστοσελίδα του Τάγματός μας. 
 
 • Στις 10 Ιουλίου 2020 κυκλοφόρησε το 4ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού "Ζων Λίθος" της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Droit Humain. Στην ύλη του περιλαμβάνει πίνακες Αδελφών με μυητικό χαρακτήρα, ενημέρωση για δράσεις τού "DROIT HUMAIN", κλπ. Το περιοδικό αυτό, που στο εξής θα κυκλοφορεί σε μηνιαία βάση, αποστέλλεται στα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας καί καταχωρείται, επίσης, στην διεθνή ιστοσελίδα του Τάγματός μας. 
 
 • Στις 21 Ιουνίου 2020 κυκλοφόρησε το νέο, 3ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού "Ζων Λίθος" της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Droit Humain. Στην ύλη του περιοδικού περιλαμβάνονται τόσο κείμενα μυητικού χαρακτήρα όσο καί κείμενα επικαιρότητας. Το τεύχος αυτό στοχεύει να ενισχύσει τη συνοχή των μελών, ιδιαιτέρως μετά την διακοπή των τεκτονικών εργασιών λόγω κορωνοϊού επί σχεδόν 4 μήνες. Στην ύλη του παρόντος τεύχους περιλαμβάνονται καί σχετικά έγγραφα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη τού Τάγματος καί της Κραταιοτάτης Μεγάλης Διοικητού της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ενημέρωση για δράσεις των τελευταίων μηνών, πίνακες, κλπ. Το περιοδικό αυτό αποστέλλεται στα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας καί καταχωρείται, επίσης, στην διεθνή ιστοσελίδα του Τάγματός μας. 
 
 • Στο τεύχος 55 του ηλεκτρονικού περιοδικού του Droit Humain, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο 2019 στα αγγλικά, γαλλικά καί ισπανικά, περιελήφθησαν καί δύο κείμενα που αναφέρονται στην Ελληνική Ομοσπονδία. Ειδικότερα, πρόκειται γιά:                       α) Ένα άρθρο της Ενδοξωτάτης Αδελφής Α.Μ., 33ο, γιά τρείς προσωπικότητες της Ελληνικής Ομοσπονδίας (δύο Αδελφούς καί μία Αδελφή), που στο παρελθόν συνέβαλαν - με τον δικό της τρόπο, δράση καί στοχασμούς κάθε μία - στην ανάπτυξη κι εξέλιξη της Ομοσπονδίας μας καί στη μορφή λειτουργίας που έχει σήμερα. Οι πληροφορίες για τους τρείς αυτούς Αδελφούς, που αντλήθηκαν με κόπο από παλιά αρχεία, μπορούν καί σήμερα να αποτελέσουν ερεθίσματα γιά έμπνευση όλων μας.       β) Μία σύντομη αναφορά στην επίσκεψη των ελληνικών Στοών "Αναγέννησις, 1337" καί "Ίσις, 1119" στη Μασσαλία, στα πλαίσια της αδελφοποίησής τους με τη γαλλική Στοά "Τα Τέκνα της Υπατίας, 1959", τον Μάϊο 2019, καί τις δύο Μεσογειακές συναντήσεις/τελετές, πού διοργάνωσαν από κοινού.
 
 • Στο τεύχος 52 του ηλεκτρονικού περιοδικού του Droit Humain, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο 2018 στα αγγλικά, γαλλικά καί ισπανικά, περιελήφθησαν καί κείμενα Αδελφών από την Ελληνική Ομοσπονδία. Ειδικότερα, πρόκειται γιά τους τρείς πίνακες, με θέμα "Κοσμοπολιτισμός κι Ανθρωπισμός γιά τους σύγχρονους Τέκτονες", πού χάραξαν οι τρείς αδελφοποιημένες Στοές ("Ίσις, 1119", "Αναγέννησις, 1337" της Ελληνικής Ομοσπονδίας καί "Les Enfants d'Hypatie, 1959" της Γαλλικής Ομοσπονδίας του DH), κατά την ετήσια συνάντησή τους (Αθήνα, Μάϊος 2018). Οι πίνακες συνοδεύονται από ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα γιά την αδελφοποίηση των εν λόγω Στοών. 
   
 • Στις 10 Οκτωβρίου 2015 κυκλοφόρησε το 2ο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού "Ζων Λίθος" της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Droit Humain. Το τεύχος αυτό αποτελεί αφιέρωμα στην Αδελφοσύνη, περιλαμβάνει μετάφραση στα ελληνικά της ελληνικής συμβολής στο τεύχος 45 του διεθνούς ηλεκτρονικού περιοδικού του Droit Humain για την αδελφότητα, καί μετάφραση στα ελληνικά των πινάκων, πού χαράχθηκαν στα πλαίσια των δύο συναντήσεων (Αθήνα, 2014 καί Μασσαλία, 2015) δύο ελληνικών Στοών ("Αναγέννηση" καί 'Ίσις") καί μίας γαλλικής ("Τέκνα της Υπατίας", Μασσαλία) εν όψει αδελφοποίησής τους. Περιλαμβάνει, επίσης, το κείμενο της ΚΜΔ για την "Ισορροπία", πού είχε δημοσιευτεί στο τεύχος 44 τού ηλεκτρονικού περιοδικού του Droit Humain, ομιλία πού πραγματοποιήθηκε στο Θερινό Ηλιοστάσιο της Ομοσπονδίας, σύντομη αναφορά στο Διεθνές Colloquium τού Droit Humain στη Λισαβόνα, καθώς καί ενημερωτικό υλικό για δραστηριότητες της Ομοσπονδίας μας, του Τάγματος, αλλά καί άλλων τεκτονικών δυνάμεων σε άλλες χώρες.  
 • Tο εν λόγω ενημερωτικό είναι διαθέσιμο στα μέλη του Droit Humain καί από την ιστοσελίδα του Διεθνούς μας Τάγματος. 
 
 • Στο τεύχος 45 του ηλεκτρονικού περιοδικού του Droit Humain, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο 2015 στα αγγλικά, γαλλικά καί ισπανικά, δημοσιεύθηκαν κείμενα Αδελφών από διάφορες χώρες, με θέμα την Αδελφότητα καί το πως βιώνεται σε Στοές που φέρουν στον τίτλο τους την εν λόγω λέξη. Ανάμεσα σε αυτά, υπάρχει καί κείμενο μικρής ομάδας Αδελφών της Ελληνικής Ομοσπονδίας, πού συνοδεύεται καί από σχετικό σχέδιο Αδελφού. Στο κείμενο γίνεται αναφορά στη Στοά Τελειοποίησης "Αδελφοποίηση, 91" της Ελληνικής Ομοσπονδίας καί στη συμβολική πορεία προς την Αδελφοσύνη.
 
 • Τον Φεβρουάριο 2015 εκδόθηκαν, κυκλοφόρησαν στα μέλη καί τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι Γενικοί Κανονισμοί της Ελληνικής  Ομοσπονδίας, όπως εγκρίθηκαν από το Ύπατο Συμβούλιο του Droit Humain. Οι Κανονισμοί αυτοί, που αντικαθιστούν τους προηγούμενους του 1999, έχουν προσαρμοστεί στο Διεθνές Σύνταγμα του 2012 κι αποτελούν χρησιμότατο εργαλείο λειτουργίας για τους Αδελφούς, τα Εργαστήρια καί τα Όργανα της Ομοσπονδίας. Αποτελούν το πρώτο επίσημα εγκεκριμένο καί πλήρες κείμενο του είδους, που τίθεται στη διάθεση των Αδελφών της Ελληνικής Ομοσπονδίας για διευκόλυνση της ομαλής κι αρμονικής της λειτουργίας.
 
 • Στο τεύχος 44 του ηλεκτρονικού περιοδικού του Droit Humain, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο 2015 στα αγγλικά, γαλλικά καί ισπανικά, δημοσιεύθηκαν άρθρα Ενδοξώτατων Αδελφών από διάφορες χώρες, που απευθύνονται σε Μαθητές. Ανάμεσα σε αυτά, υπάρχει καί κείμενο της Κραταιοτάτης Μεγάλης Διοικητού της Ελληνικής Ομοσπονδίας, Ενδοξώτατης Αδελφής Μαρίας Κυριακόγγονα, 33ομε τίτλο "Ισορροπία". Διαβάστε το κείμενο στα αγγλικά καί ελληνικά (στη διπλανή στήλη).
 

 • Τον Απρίλιο 2013 η Ελληνική Ομοσπονδία εξέδωσε στα Ελληνικά το Διεθνές Σύνταγμα του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain - Το Ανθρώπινο Δίκαιο", πού είχε κυκλοφορήσει ήδη τον Ιανουάριο 2013 με ευθύνη του Υπάτου Συμβουλίου στις 3 επίσημες γλώσσες του Τάγματος: Γαλλικά, Αγγλικά καί Ισπανικά. Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Σύνταγμα είχε αναθεωρηθεί καί τροποποιηθεί τον Μάϊο 2012 κατά το 14ο Διεθνές Συνέδριο του Droit Humain στο Παρίσι.
                            
 • Τον Οκτώβριο 2012 κυκλοφόρησε το 1ο ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας του «Ανθρώπινου Δίκαιου». Έχει τίτλο «Ζων Λίθος» και είναι αφιερωμένο σε δύο σημαντικά γεγονότα:
*  Στο 14ο Διεθνές Συνέδριο του Δ:.Μ:.Τ:.Τ:.
       «Le Droit Humain – Το Ανθρώπινο Δίκαιο»,            και
 
* Στην αλλαγή Κραταιότατου Μεγάλου Διοικητή στην Ελληνική Ομοσπονδία.

Το εν λόγω ενημερωτικό είναι διαθέσιμο στα μέλη του 
Droit Humain καί από την ιστοσελίδα του Διεθνούς μας Τάγματος.
 
 • Η Στοά «Αναγέννηση, 1337» έχει πραγματοποιήσει τρείς επιμελημένες εκδόσεις των Πινάκων, πού έχουν χαραχθεί στο πλαίσιο των εργασιών της, κατά θεματικές ενότητες:
       
*  1η ενότητα (2004-2005): "Τεκτονισμός καί Ελληνικότητα"
       
*  2η ενότητα (2005-2006): "Αναζήτηση καί Κατανόηση της Τεκτονικής Παράδοσης". Η έκδοση αυτή αποτέλεσε, ταυτόχρονα, καί την συμβολή της εν λόγω Στοάς στην επέτειο 80 χρόνων Μικτού Τεκτονισμού στην Ελλάδα.
       
*  3η ενότητα (2006-2009): "Χαράξεις Αλληλοσυμπληρούμενες"
 
                           • Η Στοά «Απόλλων, 1171» έχει συγκεντρώσει και παρουσιάσει κατά διαστήματα ετήσιες συλλογές Πινάκων των μελών της.  
 
 
  
 • Το δεύτερο τεύχος της περιοδικής έκδοσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2000.  Περιελάμβανε νέα για τις δραστηριότητες του Τάγματος, μυητικά κείμενα καί ενημέρωση για το SPES, την οργάνωση πού ίδρυσε το Droit Humain για να στηρίξει τα παιδιά πού υποφέρουν - κυρίως στις χώρες του τρίτου κόσμου.

          
 • Μετά τη νέα του αναβάθμιση σε Ομοσπονδία, το "Le Droit Humain - Το Ανθρώπινο Δίκαιο" της Ελλάδας δημοσίευσε στις αρχές του 2000 την πρώτη του νέα περιοδική έκδοση με ενδιαφέρουσα ύλη. Τίτλος : "Γνώθι σ'αυτόν".

 • Τον Μάρτιο 1991 ο "Κόρυμβος" εκδόθηκε σε νέα καί πιό σύγχρονη μορφή, με ενδιαφέρουσα ύλη για τις δράσεις του ΔΜΤΤ "Le Droit Humain", αλλά καί με μυητικά κείμενα. Το περιοδικό συνέχισε τη λειτουργία του κανονικά, αλλά έπαψε να αποτελεί εργαλείο έκφρασης της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Droit Humain μετά την διάσπαση του 1996. 
 •  Κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980, το περιοδικό "Κόρυμβος" της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Droit Humain πήρε νέα μορφή. Στο εμπροσθόφυλλό του εμφανιζόταν μακέτα του νέου κτιρίου, πού είχε αποκτηθεί ως Στέγη της Ομοσπονδίας στην οδό Επιδάμνου, με τη συμβολή των Αδελφών. Στο οπισθόφυλλό του αναγραφόταν βασικές αρχές του Droit Humain. Έβγαινε πιά σε τυπογραφείο.  
 •  Το 1977 (μετά την μεταπολίτευση καί την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των Στοών), η Στοά "Ίσις, 1119" ανέλαβε τη σύνταξη καί έκδοση τού δίμηνου περιοδικού "Πορεία" για την τότε Ελληνική Δικαιοδοσία του ΔΜΤΤ "Le Droit Humain". Η έκδοση συνεχίστηκε (σε πολύγραφο) επί μερικά χρόνια.
 •  Με μικρή χρονική επικάλυψη τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1960, ο "Κόρυμβος" εκδιδόταν καί ως "επίσημον όργανον του Ελληνικού Μικτού Ελευθεροτεκτονισμού", σε μορφή ελαφρά διαφορετική, αλλά πάντα σε πολύγραφο, με παρόμοια ύλη καί με αναφορά στη δράση των ίδιων Στοών. Στο τεύχος 1, περίοδος Δ΄, Οκτωβρίου 1962, γίνεται αναφορά στον "Ελληνικό Μικτό Τεκτονισμό 'Το Ανθρώπινο Δίκαιο', 1924". Στο τεύχος 2, περίοδος Ε΄, Μαρτίου-Απριλίου 1965, ανακοινώνεται η μετατροπή τού Ελληνικού Μικτού Τεκτονισμού σε Ομοσπονδία του ΔΜΤΤ "Le Droit Humain", με απόφαση του Υπάτου Συμβουλίου πού ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 1964.
 •  Ο "Κόρυμβος" ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1950, μετά την απελευθέρωση της χώρας από τους Γερμανούς καί την εξομάλυνση της κατάστασης. Ήταν το επίσημο μηνιαίο περιοδικό της Μικτής Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδας, πού αργότερα προσχώρησε καί εντάχθηκε στο ΔΜΤΤ "Le Droit Humain".Έβγαινε σε πολύγραφο καί περιελάμβανε τόσο ενημερωτικά όσο καί μυητικά κείμενα.
 • Στο τεύχος 7, Ιούνιος 1960, του "Κόρυμβου" γίνεται αναφορά στο τεκτονικό περιοδικό "Νέα Ακακία", πού εκδιδόταν στο Κάϊρο κατά την κατοχή, καί σε τελετή μύησης Αδελφού στην τότε "αθάνατη καί ιστορική Στοά 'Αναγέννηση' Αρ. 3", πού συνέχιζε να λειτουργεί "στο διάστημα της μαύρης κατοχής".     

 
      
HomeΕισαγωγή-Επικαιρότητα, Introduction-ActualityΠοιοί είμαστε, About usΙστορία, HistoryΔραστηριότητες, ActivitiesΘεσμικά Νέα, Institutional NewsΈντυπα, PublicationsΕπικοινωνία, Communication