ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ-ABOUT US

Η Ελληνική Ομοσπονδία αποτελεί οργανικό μέρος του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος LE DROIT HUMAIN – ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ( https://ledroithumain.international/), πού ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1893 και δραστηριοποιείται σήμερα σε περισσότερες από 60 χώρες του κόσμου. Κάθε εθνική Ομοσπονδία του DROIT HUMAIN διατηρεί την αυτονομία της σεβόμενη παράλληλα τις ρυθμίσεις του θεμελιώδους κειμένου: του Διεθνούς Συντάγματος, πού έχει ψηφιστεί από κοινού σε Διεθνές Συνέδριο. 


Μέσα από τον τίτλο του LE DROIT HUMAIN-ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ, το Τάγμα διακηρύσσει ότι άνδρες και γυναίκες όλου του κόσμου πρέπει να δικαιούνται, ισότιμα, Κοινωνική Δικαιοσύνη μέσα σε μιαν Ανθρωπότητα οργανωμένη σε ελεύθερες και αδελφοποιημένες κοινωνίες, χωρίς διαφορές ρατσιστικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές – καί σε ισορροπία με το φυσικό της περιβάλλον.
Ελευθεροτέκτονες όλου του κόσμου, τα μέλη του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ εργάζονται εμπνεόμενα από τους σεβαστούς ιδρυτές του: την Αδελφή Maria Deraismes και τον Eνδοξώτατο Αδελφό Georges Martin. Ακολουθώντας το παράδειγμα των φωτισμένων προδρόμων τους, τα μέλη του Τάγματος:

  • Εργάζονται διακριτικά για τη βελτίωση του εαυτού τους
  • Συνενώνονται εν αδελφότητι για την πρόοδο της Ανθρωπότητας
  • Ερευνούν και προσπαθούν να προσεγγίσουν την Αλήθεια προσφέροντας Αγάπη στους συνανθρώπους τους
  • Προσπαθούν να κάνουν πράξη στην καθημερινή ζωή τις ανθρωπιστικές αρχές, όπως αυτές της Ελευθερίας, Ισότητας, Αδελφότητας, Δικαιοσύνης, ισότιμης πρόσβασης στους βασικούς τομείς Κοινωνικής Προόδου (πχ, Παιδεία, Ποιότητα Ζωής, Περιβάλλον) κλπ.

Οι ειδοποιοί διαφορές του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ από άλλα Τεκτονικά Τάγματα είναι ότι:

  •    Eπιλέγει να εργάζονται στις Στοές άνδρες και γυναίκες μαζί.
  •  Σέβεται την ελευθερία συνείδησης των μελών του και τις όποιες θρησκευτικές και φιλοσοφικές τους επιλογές.
  •   Δεν αποδέχεται δόγματα και δογματικές προσεγγίσεις.
  •  Εργάζεται κατ’ εξοχήν με τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο και με ενιαία κλίμακα από τον 1 ο έως τον 33 ο βαθμό. 
  •  Λειτουργεί ως διεθνής συνομοσπονδία, στα πλαίσια της οποίας οι εθνικές Ομοσπονδίες, Δικαιοδοσίες και Στοές διατηρούν την αυτονομία δράσης τους, με σεβασμό στις ρυθμίσεις πού έχουν από κοινού ψηφίσει ως Διεθνές Σύνταγμα του Τάγματος.  

Όπως όλοι οι Τέκτονες, τα μέλη του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος LE DROIT HUMAIN-ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ εργάζονται σε ομάδες, πού ονομάζονται Στοές ή Εργαστήρια, χρησιμοποιούν αλληγορίες και σύμβολα, μια γλώσσα διαχρονική, και προσπαθούν να κάνουν την εφαρμογή των αρχών τους τρόπο ζωής.