ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Ελληνική Ομοσπονδία του “Droit Humain – Το Ανθρώπινο Δίκαιο” ασκεί τις δραστηριότητές της τόσο στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται ο φυσικός της χώρος, η καθημερινότητά της αλλά κι οι ρίζες της, όσο καί σε διεθνές επίπεδο καθώς ο Τεκτονισμός αποτελεί μιά παγκόσμια κι αλληλοεπηρεαζόμενη αλυσίδα.

Μπορείτε να ενημερωθείτε συνοπτικά για μερικές από τις χαρακτηριστικότερες δράσεις της Ομοσπονδίας μας, επισκεπτόμενοι τις υποενότητες για τις δράσεις μας: