ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Στο Διεθνές μας Σύνταγμα (2022), αναλλοίωτες από το 1920

Άρθρο 1ο – Θεμελιώδης αρχή του Τάγματος

Το Διεθνές Μικτό Τεκτονικό Τάγμα LE DROIT HUMAIN – ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ διακηρύσσει την ισότητα ανδρών και γυναικών.

Με την ανακήρυξη της επωνυμίας LE DROIT HUMAIN – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ, το Τάγμα επιθυμεί να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι σ΄ όλη τη γη να απολαμβάνουν, κατά τρόπο ισότιμο, κοινωνική δικαιοσύνη σε μιάν ανθρωπότητα, που θα είναι οργανωμένη σε ελεύθερες και αδελφικές κοινωνίες.

Άρθρο 2 – Στόχος του Τάγματος

Αποτελούμενο από Ελευθεροτέκτονες, αδελφικά ενωμένους μέσα από την διαφορετικότητά τους, χωρίς διάκριση κοινωνικού, εθνικού, φιλοσοφικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα, το Τάγμα χρησιμοποιεί, για την επίτευξη αυτής της αρχής, μια τελετουργική και συμβολική μέθοδο, χάρη στην οποία τα μέλη του οικοδομούν τον Ναό τους γιά την πρόοδο και την τελειοποίηση της ανθρωπότητας.

Άρθρο 3 – Αρχές του Τάγματος

Πιστά στην αρχή της ανεξαρτησίας του κράτους από θρησκευτικά κέντρα ή άλλες οργανώσεις, με σεβασμό στην απόλυτη ελευθερία συνείδησης του καθενός, τα μέλη του Τάγματος εργάζονται για να συγκεκριμενοποιήσουν τις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και της αδελφότητας και για να υλοποιήσουν, για όλους τους ανθρώπους, το μέγιστο της ηθικής, διανοητικής και πνευματικής ανάπτυξης, γεγονός πού αποτελεί την πρώτη προϋπόθεση ευτυχίας, πού μπορεί να επιτύχει κάθε άτομο σε μιαν ανθρωπότητα αδελφικά οργανωμένη. Κατά τις δράσεις του, το Τάγμα στοχεύει να εξασφαλίζει την αρμονία μεταξύ ανθρώπων και φύσης ως σύνολο, που είναι ουσιαστική για τη ζωή μας και για τη ζωή των απογόνων μας.

Άρθρο 4 – Σκοποί του Τάγματος

Το Τάγμα δεν αποδέχεται κανένα δόγμα και αρνείται κάθε δογματισμό. Εργάζεται αναζητώντας την αλήθεια.

Για το λόγο αυτό, στα Εργαστήρια οι συζητήσεις ή ο διάλογος σχετικά με πολιτικά ή θρησκευτικά ζητήματα σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να έχουν άλλο σκοπό εκτός από το να διαφωτίσουν τα μέλη και να τους επιτρέψουν να ασκήσουν με μεγαλύτερη επίγνωση τα καθήκοντά τους ως Ελευθεροτέκτονες.

Άρθρο 5 – Σύνθεση του Τάγματος

Το Τάγμα είναι οργανωμένο σε Ομοσπονδίες, Πιονιέρικες Ομοσπονδίες και Πρωτοπόρες (Πιονιέρικες) Στοές, στους κόλπους των οποίων οι Ελευθεροτέκτονες, που έχουν ορκιστεί να σέβονται το Διεθνές Σύνταγμα του DROIT HUMAIN – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, συνέρχονται σε Εργαστήρια κάθε βαθμού, πού έχουν λάβει την Καταστατική τους Χάρτα από το Ύπατο Συμβούλιο του Τάγματος.