ΘΕΣΜΙΚΑ ΝΕΑ

Στις 9 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Droit Humain. Έγιναν διοικητικός καί οικονομικός απολογισμός καί προϋπολογισμός για το νέο έτος καί υπερψηφίστηκαν. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, αρχαιρεσίες καί ψηφίστηκαν τα νέα όργανα της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τους Γενικούς Κανονισμούς (Εθνικό Συμβούλιο, Εθνικός Άρειος Πάγος καί Οικονομική Επιτροπή), με τριετή θητεία. Στις 11 Μαρτίου, το Εθνικό Συμβο΄ύλιο συγκροτήθηκε σε σώμα καί το εγκατέστησε η Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής. Στις 12 Μαρτίου η  Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής πραγματοποίησε την αντίστοιχη τελετή εγκατάστασης για τον Εθνικό Άρειο Πάγο

Η Ελληνική Ομοσπονδία ξεκινά τον νέο κύκλο δράσεών της με αισιοδοξία, ενότητα κι αγάπη. Η Ομοσπονδία μας καί τα όργανα που την εκπροσωπούν καί συντονίζουν έχουν τη στήριξη όλων μας.

Η Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής τής Ελληνικής Ομοσπονδίας πραγματοποίησε  στις 11 Μαρτίου 2023  Εγκατάσταση Νέων Αρχών στην Στοά “Αξίερος, 1919” στην Ανατολή Αλεξανδρούπολης. Η τελετή έγινε σε κλίμα αδελφικής αγάπης καί αρμονίας στην νέα Στέγη της Στοάς. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία καί πρόοδο στο νέο Συμβούλιο Αξιωματικών καί στην ακριτική Στοά μας!

Τετραμελές κλιμάκιο με επικεφαλής την Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητή τής Ελληνικής Ομοσπονδίας καί συμμετοχή τής Επιθεωρήτριας τής Στοάς “Άρτεμις, 1894” Ένδοξης Αδελφής Τζ. Νγρ, 32ο, μετέβησαν στην Ζάκυνθο από 13 έως 15 Ιανουαρίου 2023. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες Αύξησης τριών μελών σε 3ο βαθμό, Αρχαιρεσίες καθώς καί Εγκατάσταση Νέων Αρχών. Οι τελετές έγιναν σε κλίμα μυητικής ανάτασης καί αδελφικής αγάπης. Μετά την εγκατάσταση, οι συμμετέχοντες (μέλη καί επισκέπτες) μοιράστηκαν ένα πλούσιο δείπνο αγάπης καί έκοψαν τη βασιλόπιτα τής Στοάς. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία καί πρόοδο κατά τη νέα θητεία!

Στις 26 Μαϊου 2022 εγκαταστάθηκε επίσημα στην Αθήνα ως νέα Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής (ΚΜΔ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας η Ενδοξώτατη Αδελφή Αθηνά Μουρμούρη, 33ο. Η Αδελφή μας είχε ήδη εκλεγεί ως μέλος τού Υπάτου Συμβουλίου τού Τάγματος (21-5-2022) κι ως ΚΜΔ (23-5-2022) στο Παρίσι, κατά το Διεθνές Συνέδριο τού Droit Humain .

Στις 19-22 Μαϊου 2022 πραγματοποιήθηκε το 16 ο Διεθνές Συνέδριο τού Droit Humain στο Παρίσι. Το Διεθνές Συνέδριο οργανώνεται κάθε 5 χρόνια κι αποτελεί το ύψιστο νομοθετικό όργανο τού Τάγματός μας. Συμμετείχαν συνολικά περίπου 500 Αδελφοί, εκ των οποίων οι 160 ήταν επίσημοι εκπρόσωποι των 25 Ομοσπονδιών και 11 Δικαιοδοσιών (που στο εξής θα ονομάζονται Πιονιέρικες Ομοσπονδίες).

Η τριμελής Ελληνική Αντιπροσωπεία, συνοδευόμενη από τρείς ακόμα Αδελφούς με καθεστώς παρατηρητή, συμμετείχε ενεργά και με παρεμβάσεις/προτάσεις στις τρείς Επιτροπές τού Διεθνούς Συνεδρίου.

Μεταξύ άλλων, το Συνέδριο εξέλεξε νέο Ύπατο Συμβούλιο, που με τη σειρά του εξέλεξε νέο  Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη, Μεγάλο Διδάσκαλο τού Τάγματος: τον Ενδοξώτατο Αδελφό René MOTRO, 33 ο (Γάλλο). Ανθύπατος εξελέγη η Ενδοξωτάτη Αδελφή Françoise d’HAUCOURT, 33 ο (Βελγίδα).  

Ως μέλος τού νέου Υπάτου Συμβουλίου τού Droit Humain και νέα Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής τής Ελληνικής Ομοσπονδίας  εξελέγη η Ενδοξωτάτη Αδελφή Αθηνά Μουρμούρη, 33 ο