Έντυπα Ελληνικής Ομοσπονδίας

Κυκλοφορεί το τεύχος 51-52, Ιουλίου-Αυγ. 2024, τού "Ζώντα Λίθου"

Ο "Ζων Λίθος" είναι το μηνιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας τού DROIT HUMAIN. Αποστέλλεται στην αρχή κάθε μήνα στα μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας καί αποτελεί βασικό τρόπο πνευματικού διαλόγου μεταξύ τους, καθώς καί ενημέρωσής τους για όσα συμβαίνουν στην Ομοσπονδία, στο Τάγμα μας, αλλά καί στον τεκτονισμό γενικότερα.

Όλα τα τεύχη τού "Ζώντα Λίθου" αποστέλλονται στο Ύπατο Συμβούλιο καί αναρτώνται στη διεθνή ιστοσελίδα τού DROIT HUMAIN. 

ΕΝΤΥΠΑ DROIT HUMAIN

Κυκλοφορεί το τεύχος 63 τού Διεθνούς Περιοδικού τού Τάγματος DH

Η Επιτροπη Επικοινωνίας τού Υπάτου Συμβουλίου τού DROIT HUMAIN εκδίδει 3 φορές το χρόνο το ηλεκτρονικό περιοδικό (International Bulletin) στις 3 επίσημες γλώσσες τού Τάγματος (γαλλικά, αγγλικά καί ισπανικά) καί κυκλοφορεί σε όλα τα μέλη του σε περισσότερες από 65 χώρες. 

Το Διεθνές Περιοδικό αναρτάται καί στην διεθνή ιστοσελίδα τού Τάγματος.

ΕΝΤΥΠΑ DROIT HUMAIN

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη 59, 60, 62 καί 64 τού Διεθνούς Περιοδικού τού Τάγματος DH

Η Επιτροπή Ιστορίας τού Υπάτου Συμβουλίου τού DROIT HUMAIN εξέδωσε 4 έκτακτα τεύχη τού ηλεκτρονικού περιοδικού (International Bulletin) ως αφιέρωμα στην ιστορία τού Τάγματος, με αφορμή τα 130 χρόνια από την ίδρυσή του, που εορτάστηκαν tο 2023. 

Στο τεύχος 62 περιλαμβάνεται καί η ιστορία της Ελληνικής Ομοσπονδίας, που κατέγραψε η Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητής με βάση στοιχεία από τα αρχεία τού Τάγματος. 

Τα τεύχη αυτά γράφηκαν στις 3 επίσημες γλώσσες τού Τάγματος (γαλλικά, αγγλικά καί ισπανικά) καί κυκλοφόρησαν σε όλα τα μέλη του σε περισσότερες από 65 χώρες. 

Όλα τα τεύχη τού Διεθνούς Περιοδικού αναρτώνται καί στην διεθνή ιστοσελίδα τού Τάγματος.