1893 – 2023

Το DROIT HUMAIN γιόρτασε 130 χρόνια ζωής !

Μέσα στο 2023, το Τάγμα μας γιόρτασε διεθνώς τα 130 χρόνια από την ίδρυση της πρώτης παγκοσμίως μικτής Στοάς, με ισότιμη συμμετοχή ανδρών καί γυναικών, στο Παρίσι, στις 4 Απριλίου 1893. 

Με την ευκαιρία αυτή, κυκλοφόρησαν σχετικά βίντεο, ιστορικά αφιερώματα τού Διεθνούς Περιοδικού του Τάγματος, οργανώθηκαν εκθέσεις, εκδηλώσεις, διαλέξεις καί τηλεδιασκέψεις σε διάφορες χώρες από Ομοσπονδίες τού DROIT HUMAIN.

Η Ελληνική Ομοσπονδία

Οργάνωσε σειρά εκδηλώσεων εορτασμού καί διαλόγου

** Πραγματοποιήθηκαν δύο μεγάλες εκδηλώσεις για μέλη στην Αθήνα, με ομιλήτρια την Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητή ( 23 καί 27/3/2023).

 ** Κυκλοφόρησαν δύο ειδικά αφιερώματα τού ηλεκτρονικού περιοδικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας (“Ζων Λίθος”, Απρίλιος καί Μάϊος 2023).

** Προβλήθηκαν τα 130 χρόνια τού DH στο Θερινό καί το Χειμερινό Ηλιοστάσιο 2023 στην Αθήνα, τη Ζάκυνθο καί την Αλεξανδρούπολη, καθώς καί σε ειδική ανοιχτή εκδήλωση στη Ζάκυνθο (Φεβρ. 2024, βλ. Δραστηριότητες-Ελλάδα). 

Η Ελληνική Ομοσπονδία

Συμμετείχε σε εκδηλώσεις άλλων Ομοσπονδιών τού DH

** Εξαμελής αντιπροσωπεία με επικεφαλής την Κραταιοτάτη συμμετείχε στην εορταστική διεθνή τηλεδιάσκεψη, που οργάνωσε η Γαλλική Ομοσπονδία (4-4-2023).

** Πενταμελής αντιπροσωπεία με επικεφαλής την Κραταιοτάτη συμμετείχε σε μεγάλη εορταστική εκδήλωση με διεθνή συμμετοχή, που οργάνωσε η Βελγική Ομοσπονδία (Βρυξέλλες, 14-5-2023).